Izaberite stranicu

Посвећени смо и одговорни за контролу радијациониx и нуклеарних активности у земљи, тако да се обављају на сигуран и безбедан начин по становништво и животну средину

ТЕМА НЕДЕЉЕ: Гљивице које се хране радиоактивношћу

Још 1992-те године истраживачи су били затечени открићем врсте црних гљивица које су населиле напуштени нуклеарни реактор у чернобиљској електрани. Изгледало је као да разграђују и само графитно језгро. Гљивице су расле у правцу извора зрачења, из чега су истраживачи закључили да оне, заправо, користе фотохемијски процес сличан фотосинтези, само што уместо сунчевог светла, које и не допире у мрачни напуштени реактор, користе радиоактивно зрачење.

Оптимизација мера заштите у ситуацијама постојећег и ванредног излагања

У периоду од 03. до 07. фебруара 2020. године у Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије одржана је радионица чија је тема била „Успостављање референтних нивоа и процена дозе у ситуацијама постојећег излагања и у ситуацијама изложености јонизујућем зрачењу у случају нуклеарног или радиолошког акцидента“.

Тема недеље: Како се радијационе технологије примењују у медицини

Билтен Међународне агенције за атомску енергију МААЕ прошлог новембра је био посвећен истраживачким реакторима, па се ту нашао и текст који објашњава како се добијају дијагностички снимци у медицини уз помоћ производа из истраживачких реактора.

Признавање стручњака из области медицинске физике

У оквиру пројекта Правна подршка преговорима у периоду од 27-31. јануара и 10-14. фебруара 2020. године одржава се експертска мисија на тему Смернице за критеријуме за признавање стручњака из области медицинске физике у складу са захтевимаДирективе Савета 2013/59/Еуратом у области примене извора зрачења у медицини.Учесници експертске мисије су представнци Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Министарства здравља, Удружења медицинских физичара Србије и Министарства науке и технолошког развоја.

Бржа и квалитетнија контрола радиоактивности на граници – Нови Правилник смањио број врста робе која подлеже обавезној провери

Нови Правилник о контроли радиоактивности робе приликом увоза, извоза и транзита усвојен 2019. године, донео је унапређења система како би се одржао задовољавајући ниво контроле радиоактивности. По новом Правилнику смањен је број врста робе која подлежу обавезној контроли радиоактивности при увозу, извозу и транзиту у односу на раније прописе.

Извор: https://www.ekapija.com/news/2763182/brza-i-kvalitetnija-kontrola-radioaktivnosti-na-granici-novi-pravilnik-smanjio-broj-vrsta

Мониторинг радиоактивности

Извештаји о нивоу излагања становништва јонизујућим зрачењима из животне средине у Републици Србији.

Пратите стање зрачења

Систем правовремене најаве радиолошког акцидента

ЕУРДЕП

Европска платформа за размену података о радиоактивности

МОНРАДРС

Мониторинг радиокативности животне средине у Републици Србији

Сектор Инспекције

 

Позовите:  011 3061 739

inspekcija@srbatom.gov.rs

Међународна сарадња

 

Вести
са скупова