Izaberite stranicu

Посвећени смо и одговорни за контролу радијациониx и нуклеарних активности у земљи, тако да се обављају на сигуран и безбедан начин по становништво и животну средину

Важно обавештење

Подсећамо све носиоце овлашћења и лиценци издатих по одредбама претходног закона, тј. издатих пре 09.12.2018. године да наведена овлашћења и лиценце, у складу са одредбама чл. 245. и 246. став 1. Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 10/19), ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ са 1. јануаром 2022. године. Ради тога је неопходно да сви заинтересовани благовремено поднесу нови захтев са прописаном документацијом за издавање овлашћења, односно одобрења.

Стратегија управљања ситуацијама постојећег излагања PLAC III

Стратегија управљања ситуацијама постојећег излагања PLAC III

У новембру и децембру 2021. године у Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије је одржана експертска мисија у оквиру пројекта Правна подршка преговорима (ПЛАК III) – Преглед нацрта стратегије управљања ситуацијама постојећег излагања (Review of a Draft of Existing Exposure Situation Management Strategy) којом се успоставља оквир за управљање ситуацијама постојећег излагања у Републици Србији у складу са одредбама Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности и захтевима чланова 100. и 101. Директиве Савета 2013/59/Еуратом. Упркос чињеници да не постоји много стратегија ове врсте, стратегија тежи да буде у складу са захтевима Директиве Савета 2013/59/Еуратом, доступном литературом из наведене области и међународним препорукама и стандардима. Стратегија ће додатно допринети даљем усклађивању националног законодавства са правним тековинама Европске уније у области радијационе и нуклеарне сигурности.

Потписан нови EURDEP споразум са Европском комисијом

Потписан нови EURDEP споразум са Европском комисијом

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије обновио је са Европском комисијом, споразум о слању података у Европску платформу за размену радиолошких података (European Radiological Data Exchange Platform – EURDEP).

Светски стручњаци у области нуклеарне енергије говоре на конференцији „Нуклеарна сигурност данас“

Светски стручњаци у области нуклеарне енергије говоре на конференцији „Нуклеарна сигурност данас“

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије (СРБАТОМ) организовао је конференцију „Нуклеарна сигурност данас – Нуклеарна енергија и технологија, могућности и решења“ 2. децембра 2021. године на свом Јутјуб каналу.

Мониторинг радиоактивности

Извештаји о нивоу излагања становништва јонизујућим зрачењима из животне средине у Републици Србији.

Пратите стање зрачења

Систем правовремене најаве радиолошког акцидента

ЕУРДЕП

Европска платформа за размену података о радиоактивности

МОНРАДРС

Мониторинг радиокативности животне средине у Републици Србији

Сектор Инспекције

 

Позовите:  011 455 0 508

inspekcija@srbatom.gov.rs

Међународна сарадња

 

Вести
са скупова

Препорука за достављање захтева и поште Директорату

Имајући у виду погоршану епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, у циљу предузимања мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID–19 као чињеницу актуелног преселења Директората из просторија Палате Београд у наредном периоду, молимо Вас да сву документацију неопходну за добијање решења за обављање радијационе делатности и коришћење извора зрачења достављате електронским путем на адресу info@srbatom.gov.rs  

Захтеви за одобрења шаљу се на адресу licence@srbatom.gov.rs

алтернативно, путем Поште, на адресу Директората: Теразије 41а, спрат 4, 11000 Београд.

Нови бројеви контакт телефона

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије обавештава грађане да је уведена нова телефонска линија за контакт.

Број на који нас можете контактирати је 011 455 0 500